Disclaimer & Privacy

DISCLAIMER & PRIVACY

Copyright Poldercars.nl

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Poldercars en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is daarom ook niet toegestaan om te worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poldercars. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van Poldercars wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Op alle webpaginas van Poldercars is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze pagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poldercars, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina’s van Poldercars  wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.